Til alle medlemmer

Brev fra bestyrelsen den 26. marts 2019

Hej beboere

På generalforsamlingen blev bestyrelsen bedt om at komme med oplæg til lystgrupper primært for arbejdet på den kommende vejdag søndag den 12. maj 2019 med start kl. 10.

Det har vi nu gjort med hjælp fra Eske.

Ideen er, at alle på den måde arbejder med det der har interesse og hvor der er mest behov / ledige pladser, så vi undgår at vi træder hinanden for meget over tæerne.

Måden I meddeler, hvilken gruppe I har lyst til at indgå i, er som følger:

Slå op på vor hjemmeside: www.ansbo.dk

– Under menupunkt “Lystgruppe bemanding” (over det langstrakte foto af en strandfrokost) kan I se et skema, der – når I har meldt jer til – vil give en samlet oversigt over hvilke af foreningens medlemmer, der deltager i hvilke grupper.

– Under menupunkt “Lystgrupper” (ude i højre margin) finder I en beskrivelse af de enkelte grupper og de opgave hver gruppe varetager.

Når I har valgt gruppe eller grupper, så giver I Eske besked mundtlig, mail eller lap papir i postkassen og han vil føje jeres navn på gruppen.

Formentlig er der behov for at nogle grupper før vejdagen taler sammen “over hækken” om hvad der skal arrangeres.

Kan I ikke komme på vejdagen, så skal I naturligvis ikke skrive jer på. men hvis I har lyst til at deltage i en gruppe en anden dag, så angiv det. F.eks. kan en beboer med lyst på picnicgruppen, men som ikke kan komme på vejdagen, skrive at have lyst til at deltage som medarrangør af en evt. sommerfest senere på sommeren.

Ikke mindst skal vi huske det sociale, så bestyrelsen håber på godt samarbejde med efterfølgende flot vej og fællesarealer og god frokost.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen 

Bestyrelsesmøde den 19. marts 2019

Referat af bestyrelsesmøde 19.03.2019.

Referent: Kirsten.

Tilstede: Samtlige bestyrelsesmedlemmer  incl. Eske.

Vejen: Søren kontakter Christian . For at høre, hvordan Christian vil have gruset fordelt samt hvordan hans maskine kan indstilles. Vejgruppen bør nok mødes inden 12.maj for at tale om grus og CACL.

Web-side: Eske sætter flere lystgrupper under fællesareal. 

Vi er enige om at Eske’s udarbejdelse for lystgrupper er helt brugbar.  Søren sender en mail til alle medlemmer ang. det nye system og brugen af dette. Der må præciseres at de/den lystgruppe man melder sig til er fra gang til gang.

Eske påtager sig at være sekretær for web-sitet.

Terrasse på strandgrund: Margit kontakter kommunen for at sikre, at det er lovligt, hvis vi evt. opfører en terrasse til vores borde.

Forsikring: Søren har spurgt Mogens på Nrd. Strandvej om de har en forsikring som vores. Det har de ikke. Det sætter så igen spørgsmålet – Har vi overhovedet brug for en forsikring?

Der er ikke aftalt noget nyt bestyrelsesmøde.​

Bestyrelsesmøde den 28. februar 2019

Referent: Søren

Kommentarer til generalforsamlingsreferat: Skilte skal blive, hvis nogen på vejen vil have andre skilte er det ok, men så skal de selv stå for det. Omkring forsikring vil Søren undersøge om Ndr. Strandvej har forsikring (taler med Mogens H.)

Ingen kommentarer til mødets agenda.

Lystgrupper:

Vejen

Indkøb af grus (vurdere typen af grus), indkøb af CACL eller andet støvdæmpende (1 person)

Kontakt til Christian omkring arbejdsopgaver mv. (1 person)

Indkøb og fordeling af vand, sodavand, øl og efterfølgende indsamling af emballage (1 person)

Fordeling af grus og CACL (stor forhøjning midt på vejen og forsøg med beton i huller) (10 personer)

Fællesarealer (sti, højen, trappen og strandareal)

Klipning, fejning og bortskaffelses af afklip på stien og højen (6 personer)

Klipning, fejning og bortskaffelse af afklip på trappen og strandarealet (6 personer)

Reparation af borde, låger, hegn og trappe. Oplæg til repos på strand i træ eller andet (2 personer)

IT (Hjemmeside og administration af kommunikation til medlemmer ) ( 2 personer)

Regnskab og revision (2 personer)

Generalforsamlinger

Indkaldelse med agenda (2 personer)

Forplejning og lokale (3 personer)

Picnic, frokost og andet sjov i foreningen ( 4 personer)

NB: Nyt bestyrelsesmøde den 19-03-2019 kl. 19 hos Søren

Eske vil på mødet præsentere forslag til administration af lystgrupper