Bestyrelsesmøde den 27. juli 2020

Bestyrelsesmøde den 28. februar 2019

Referent: Søren

Kommentarer til generalforsamlingsreferat: Skilte skal blive, hvis nogen på vejen vil have andre skilte er det ok, men så skal de selv stå for det. Omkring forsikring vil Søren undersøge om Ndr. Strandvej har forsikring (taler med Mogens H.)

Ingen kommentarer til mødets agenda.

Lystgrupper:

Vejen

Indkøb af grus (vurdere typen af grus), indkøb af CACL eller andet støvdæmpende (1 person)

Kontakt til Christian omkring arbejdsopgaver mv. (1 person)

Indkøb og fordeling af vand, sodavand, øl og efterfølgende indsamling af emballage (1 person)

Fordeling af grus og CACL (stor forhøjning midt på vejen og forsøg med beton i huller) (10 personer)

Fællesarealer (sti, højen, trappen og strandareal)

Klipning, fejning og bortskaffelses af afklip på stien og højen (6 personer)

Klipning, fejning og bortskaffelse af afklip på trappen og strandarealet (6 personer)

Reparation af borde, låger, hegn og trappe. Oplæg til repos på strand i træ eller andet (2 personer)

IT (Hjemmeside og administration af kommunikation til medlemmer ) ( 2 personer)

Regnskab og revision (2 personer)

Generalforsamlinger

Indkaldelse med agenda (2 personer)

Forplejning og lokale (3 personer)

Picnic, frokost og andet sjov i foreningen ( 4 personer)

NB: Nyt bestyrelsesmøde den 19-03-2019 kl. 19 hos Søren

Eske vil på mødet præsentere forslag til administration af lystgrupper

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *