Bestyrelsesmøde den 27. juli 2020

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. juli 2020

Til stede var hele bestyrelsen: Søren, Kirsten, Bjarne og Wivi.

Dagsordenen var følgende:

1.    Økonomien

Bjarne fortalte, at alle har betalt deres kontingent. Der er ca. 58 t.kr. i kassen, og der mangler kun at blive betalt en forsikringsregning til november, som er under 2.000 kr. Så vi kan konkludere, at kontingentetpasser. Der er ikke behov for forhøjelser.

2.    Vejen

Det fungerer godt med harpiks-vandingen. Der er dog huller i vejen. Søren har eksperimenteret med nogle af hullerne med at kradse ud og lægge små nøddesten ned til dræning og et tyndt gruslag over. De 3 – 4 huller han har forsøgt sig med, fungerer godt. Så hen ad vejen kunne vi gøre det ved flere huller. Regnen har især på midten af vejen i højre side udgravet ret meget af gruset. Vi skal overveje, om vi skulle forsøge os med samme fremgangsmåde der. Bestyrelsen arbejder videre med disse tanker om reparation af huller og regnvandsudgravning, men vil meget gerne have input og gode ideer fra medlemmerne. Der er også nogle af medlemmerne, der gerne vil have nogle steder midt på vejen skrabet mere af. Ronny har kontakt til Nordkystens Flemming, der kan ordne det for os. Søren taler med Ronny om status på det.

3.    Stien og højen – Vejdagen den 23. august

Stien, højen og trappen ned til stranden klippes og ordnes den 23. august

Vi mødes kl. 10.00 foran Formandens hus, hvor opgaverne fordeles.

10.00 – 11.15 arbejder vi.

11.15 – 11.30 er der drikkepause foran formandens hus. Foreningen giver drikkevarerne til de flittige beboereJ

11.30 – 12.20 arbejder vi.

13.00 er der frokost på stranden.

Vi medbringer selv egne haveredskaber og plastposer til affald, der køres ud på affaldsstationen af den, der har fyldt affaldsposen, medmindre man selv aftaler andet med andre. Alles ”bagsmække” er inviteret til at deltage i bortkørslen.

Vores opgaver på Vejdagen

Klipning af grene på  vores sti.

Klipning af grene på højen.

Sammenrivning af grene og blade.

Klipning af grene ned ad trappen.

Fejning på trappen og fjernelse af grene/blade.

Klipning af hybenroser under og omkring vores borde/bænke på vores strandgrund. Hele strandgrunden skal klippes til en højde af ca. 1 meter – ikke lavere.

Søren laver indkaldelsen til vejdagen den 23. august og indføjer Kirstens og Wivis bemærkninger om det praktiske forløb, som de fremgå af referatet.

4.    Frokosten på stranden den 23. august

Til den fælles frokost på stranden medbringer vi – i år som et eksperiment – selv vores egen picnic kurv med mad, drikkevarer, inkl. kaffe/the, glas tallerken og bestik – og fjerner det også selv igenJ Tilmelding til bestyrelsen ønskes – af hensyn til siddepladse-antal.

5.    Stranden

Når hybenbuskene skal klippes ned i ca. en meters højde, bliver der formentlig brug for en trailer. Måske Bjarnes kan bruges?

Erik er kommet med et forslag til bestyrelsen om helt at rydde et areal på ca. 30 m2. Der var blandede meninger i bestyrelsen om dette, så konklusionen blev, at Erik skal forelægge forslaget på førstkommende generalforsamling, så alle medlemmer kan tage stilling til det.

6.    Eventuelt

Der var ingen punkter til eventuelt.

Referent: Wivi