Vi holde den store vejdag søndag den 27. august kl. 10. Nu skal vejen have en ordentlig omgang efter al den tunge kørsel, den har været ude for de sidste måneder. Vi spiser frokost efter endt arbejde. Bestyrelsen sørger for dette.