Generalforsamling

Kære medlemmer

Der afholdes generalforsamling i Grundejerforeningen Ansbo

søndag den 11. marts kl. 10.

Mødet foregår hos Bente og Jørgen, Hybenbakken 6 B.

Der bliver serveret kaffe/te og morgenbrød.

Vi synes, det er vigtigt, at alle husstande så vidt muligt er repræsenteret til generalforsamlingen.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning fra bestyrelsen om livets gang på Hybenbakken
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab. Regnskabet kan hentes på foreningens hjemmeside under ”Regnskab”. Det udleveres også på dagen.
  4. Budget- og kontingentforslag
  5. Forslag fra medlemmerne
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og en suppleant til bestyrelsen

Benedikte og Michael ønsker ikke at fortsætte. Erik(nr. 12)  ønsker også at trække sig, selv om han ikke er på valg.

Erik (nr. 10) er pt. suppleant

  1. Valg af revisor og revisorsuppleant

Pt. er Willy revisor og Marianne revisorsuppleant

  1. Eventuelt

 

Venlig hilsen og på gensyn

Bente Truelsen, formand