Generalforsamling 2018

Referat af generalforsamling den 11. marts 2018

Ordstyrer: Søren Knudsen

Referent: Bente Kristensen

Tilstede var: Søren og Lene (22), Benedicte (19), Birgitte (17), Vivi og Jørgen (18), Margit (18A), Lillian (16), Kirsten (15B), Willy (15A), Michael (14), Lise og Eske (13), Bente (10), Bente og Jørgen.

Formandens beretning for året, der er gået. (Beretningen ligger på Ansbos hjemmeside).

Bestyrelsesmedlemmer 2018:

Michael, Benedicte og Erik (nr. 12) ønsker ikke at fortsætte.

Grundejerforeningen siger mange tak til Benedicte og Michael for de mange års arbejde i bestyrelsen.

Nyvalgt blev: Margit og Kirsten.

Bestyrelsen 2018: Bente, Bente, Birgitte, Margit og Kirsten. Erik (10) er stadig suppleant.

Willy er revisor og Marianne (2) suppleant

Andet:

Den netop tegnede forsikring blev diskuteret. Bestyrelsen undersøger, om vi reelt er dobbeltforsikret.

Vejdag i år bliver 27/5 og spisearrangement på stranden 26/8.                         

Flere informationer på hjemmesiden senere

Christian reparerer vejen, men vi indhenter tilbud på asfaltbelægning inden næste Generalforsamling. Willy undersøger priser mv. sammen med Bestyrelsen.

Der var et ønske om at bænken på vores udsigtsplet får et ryglæn.

Grundejerforeningen opfordrer til, at man tilmelder sig Nabohjælp.

Kontingent Grundejerforeningen 100 kr. Vejfond 400 kr. Opkrævning i april.

Hjemmesiden Ansbo opdaterøes med mailadresser. Har man fået ny mailadresse sendes den til bente@styhr.dk.

Gilleleje 21. marts 2018