Vejdag

Kære alle medlemmer af Grundejerforeningens Ansbo

Igen i år skal vi have repareret gruslaget på vores hyggelige vej og klippet lidt af bevoksningen langs vejen, stien og på udsigtshøjen.

Dette sker søndag den 27. maj kl. 10.00

Vi mødes ved grusbunken og fordeler arbejdet. Husk rive, saks o.lign. redskaber. Vi får hjælp til det tunge arbejde af maskiner og en professionel (Bente og Jørgens svigersøn).

Når det hårde arbejde er udført, går vi traditionen tro ned på vores strandgrund og får lidt frokost. Skulle vejret drille finder vi en overdækket terrasse i stedet for.

Bestyrelsen sørger for øl og vand samt indkøb til frokost.

Skriv venligst til mig, om I deltager i arbejdsdagen og den efterfølgende frokost. Svar senest den 25. maj. (bente@styhr.dk).

Mange hilsner på Bestyrelsens vegne

Bente Kristensen

PS. HUSK at vi afholder grill-komsammen på stranden den 26. august.

Flere informationer følger