Referat af bestyrelsesmøde 7/5 2018 og evaluering af Vejdagen

Deltagere: Birgitte Thastum, Bente Kristensen, Bente Truelsen

Arbejdsfordeling i bestyrelsen:  Bente K tager sig af skriftligt arbejde så som dokumenter på hjemmesiden, indkaldelser mm. Margit Mønsted er kasserer, Kirsten Meyhoff og Birgitte varetager forefaldende arbejde, undertegnede varetager formandsopgaver o.a. Sociale arrangementer varetages af Birgitte og Bente.

På mødet planlagde vi Vejdagen 27/5: Der var stor deltagelse og stien og trappen blev ordnet. Christian Larsen stod igen i år for reparation af vejen. Der blev indkøbt 8 kubikmeter leret vejgrus og 10 sække kalciumklorid. Vejen blev ikke tromlet, i stedet blev der efter endt arbejde strøet rigeligt med kalciumklorid for at undgå støv Det virker godt og grundejerne må gerne strø lidt rigeligt her i starten.

Bjarne Mønsted og Willy Christiansen tog sig af bænken på højen. Der blev sat ryglæn på og lagt nogle læs jord, så alle kan nå jorden, når man sidder på bænken. Et par dage efter havde Bjarne også bygget et bord. Alt fungerer fint, og vi siger tak til Bjarne og Willy.

Vi sluttede som vanligt af med en dejlig frokost ved bænkene på stranden. En rigtig effektiv og hyggelig dag.

På bestyrelsens vegne

Bente Truelsen