Generalforsamling i Grundejerforeningen Ansbo søndag den 10.2. kl. 10.00

Generalforsamlingen foregår hos Ole og Birgitte, Hybenbakken 17.