Referat af bestyrelsesmøde 14/1 2019

Siden sidst: Der er startet nyt byggeri på Hybenbakken 21, og der er igen kommet mere tung trafik på vejen.

På det sidste er vejen fyldt med huller, som Bjarne har lappet 2 gange. Tak Bjarne! Desværre var der ikke nok stigrus, så dækningen af hullerne er ikke optimal. Vi besluttede derfor i bestyrelsen at indkøbe dobbelt så meget stigrus som i august og strø det gamle grus på stien. Vi køber også dobbelt så meget kalciumklorid, så det kan lægges i et tykt lag efter Christian har tromlet. Forudsat at vi på Generalforsamlingen beslutter at hyre ham igen.

Bjarne vil gerne stå for indkøb og spredning af kalciumklorid.

Regnskabet er færdigt og godkendt af revisor Villy, og generalforsamlingen afholdes i år 10/2 2018 kl. 10 hos Birgitte og Ole Thastum.

Bestyrelsen har besluttet at beholde vores forsikring, da den giver god dækning på trappen til havet.

Villy indhenter,som aftalt på generalforsamlingen sidste år, budgetforslag til evt. asfaltering af vejen.

Bente Truelsen går af efter to år som formand, Bente Kristensen er på valg

Bestyrelsen prøver at lave opsøgende arbejde til en ny formand.

Der er indkommet forslag fra Margit Mønsted ang. Valg til Grundejerforening og vejlaug.

Bente Truelsen, formand