Formandsberetning 2013

Gilleleje den 22. februar 2014
Formandsberetning for året 2013

 

Vejdagen

Den årlige vejdag (i år den 2. juni), var årets vigtigste aktivitet. Vi havde delt den op i tre opgaver:
Vejen

  • Helt utraditionelt nøjedes vi i 2013 med en let udbedring af de få og små ujævnheder, der på det tidspunkt var i vejen. Det var et spørgsmål om en halv snes børfulde grus fra den eksisterende bunke, så det blev klaret uden maskinhjælp.

Stien

  • Stien mellem udsigtshøjen og Hybenbakken fik også et par skovlfulde grus hist og pist.

Det grønne

  • Sædvanen tro blev der klippet og beskåret på fællesarealerne (stien, trappen og udsigtshøjen). Vi må med glæde konstatere, at en overklippet ledning til en elklippesaks var dagens mest dramatiske uheld.

Vejen har haft nogle dybe huller her for nyligt og tværprofilen er flere steder noget nedkørt i hjulspor. Så det er muligt man kan springe et år over, som vi gjorde i 2013, men til sommer bliver vi nok nødt til igen at rette alvorligt op på tværprofilen. To år i træk kan man ikke nøjes med den indsats vi leverede i 2013.

Nu har vi i fire år benyttet leret stabilgrus, som giver en meget fast overflade. Vi synes i bestyrelsen, at vejen generelt holder sig godt og er lettere at færdes på for cyklister. Så vi er indstillet på at fortsætte med leret stabilgrus.

Vejdagen er ikke kun praktisk arbejde, men også en vigtig anledning til lige at forny vore bekendtskaber. Så ganske vist havde vi fra bestyrelsens side sløjfet frokosten på stranden, fordi vi forventede at være færdige med arbejdet længe før frokost. Men til gengæld havde vi genoptaget en gammel tradition med fælles morgenbrød, som blev indtaget på Lise og Eskes terrasse (nr. 13). Og
jeg mindes også en vældig hyggelig og meget lang ølpause på udsigtshøjen.

Lad mig så, ligesom tidligere år, som afslutning på dette punkt om vejen minde om to råd fra rigtige grusvejs-eksperter. De siger, det er vigtigt:

1) at huller ikke får lov at vokse sig dybe

2) at man skraber/hakker lidt af det gamle grus væk i et hul før man hælder nyt i.

Disse eksperter burde have tilføjet et punkt tre, som nu i stedet må stå for min regning:

3) at alle foreningens medlemmer er velkomne til på eget initiativ at fylde lidt grus i en trillebør og løbende udbedre eventuelle huller.

Vinterforanstaltning

Sidste år indkøbte vi en palle med sand- og saltsække. Meningen var – og er – at man, når vejen bliver alt for glat og isbelagt, kan hente en sæk salt og sand og strø på vejen ud for sin grund. Ikke for at optø hele vejen, men for at give  fodgængere mulighed for at færdes på en smal sti på vejen uden at glide. Vi skrev en mail til alle om dette initiativ, men tøvejret kom hurtigt og det er vist begrænset, hvor mange der har benyttet sig af muligheden. Der er stadig nogle saltsække og sandsække til overs fra sidste år, hvis nogen skulle få brug for dem pga. pludseligt, vinterligt vejrlig.

Grønne områder

For god ordens skyld skal jeg minde om, at vi har andre fælles herligheder end vejen – nemlig både stien med udsigtshøj og bænk – og stranden med frokostbord. Stormen Bodil skyllede vort nyligt indkøbte bord et stykke højere op på  stranden hvor behjertede mennesker har taget hånd om det. Men vi skal være glade for at det “overlevede”. Træer og buske har det med at gro. Således også dem der vokser på skråningen på nordsiden af Gilbjergstien og på et tidspunkt når så højt op at de blokerer for udsigten. Det er baggrunden for at vi har skrevet adskillige mails til kommunen med ønske om, at den sørgede for at klippe træer og buske ned til de 1,25m. som iflg. fredningsbestemmelserne er den max. højde som er tilladt på nordsiden af Gilbjergstien.

I en mail skriver kommunen den 9. august bl.a

Jeg har i forrige uge været på tilsyn, langs hele fredningen. Det er rigtig at vi i år har flere steder hvor højde grænseplanet ikke er overholdt, ende det plejer at være. Jeg er i gang med at kontakte alle de lodsejere der ikke overholder højdegrænsen på de 1,25 m over stien. Det er i princippet den enkelte ejer der har ansvaret for at overholde højdegrænseplanet på de 1,25 m over stien. Dog er der den hage at, kommunen én gang om året fortaget beskæring på de ejendomme der ønsker det, hvilket i øjeblikket er 5-6 stykker. Denne beskæring foretages omkring Sankt Hans, hvilket giver udsigt længst mulig tid hen over sommeren.

Faktisk kom der et resultat ud af korrespondancen med kommunen, for den 1. oktober modtog vi følgende besked fra en venlig embedsmand:

Så, er der sket lidt, jeg har i fredags skrevet ud til 19 ejere langs fredningen, om at de ikke overholder højdegrænseplanet på de 1,25 m over stien. De har frist til 1 dec. til at får beskåret så de overholder fredningen. Den første har allerede henvendt sig med spørgsmål.

Vi forventer, at genoptage korrespondancen med kommunen om dette emne igen i år.
På sidste års generalforsamling drøftede vi, hvordan vi kan få endnu større glæde end nu af de herligheder, der knytter sig til vor beliggenhed. En opfordring til, at de der har lyst, mødes ved fællesbordet på stranden hver den sidste fredag i juni og juli kl. 19 medbringende sin aftensmad og evt. en flaske vin, har ikke rigtigt båret frugt. Men vi synes i bestyrelsen stadig, at det lyder som en god ide, så lad os gentage opfordringen.

Vejbelysning

På sidste års generalforsamling nævnte vi, at beboere på private fællesveje skal til at betale for vejbelysningen. Det har vist sig, at der er en række administrative og juridiske problemer forbundet med det, men nu oplyser kommunen, at der er nok vil blive to modeller for betaling:

1) en vejsynsproces som er en formel og kostbar fordeling af udgifterne pr matrikel foretaget af kommunen
2) en frivillig aftaleproces, hvor matriklerne ikke pålignes noget administrationsgebyr. Denne ordning forudsætter tilstedeværelse af et vejlaug eller en grundejerforening

Udgifterne pr. ejendom forventes at blive 500-700 kr. pr år. Vi vil få nærmere information i løbet af det kommende år. Kommunen understreger, at der ikke bliver tale om nogen form for bagudbetaling.

Økonomi

De seneste år har vi haft så god en økonomi i foreningen, at vi har lavet overkskud på driften og efterhånden sparet temmeligt mange penge sammen. Derfor har vi et usædvanligt forslag at gøre forsamlingen, når vi kommer til generalforsamlingens punkt om budgettet. Her skal blot nævnes det glædelige, at alle efterhånden har vænnet sig til at betale kontingent til foreningen ved at oevrføre beløbet til vor netbank. Stor ros og tak for (næsten) rettidig indbetaling fra alle. Netbanken betyder, at bestyrelsen til hver en tid kan få overblik over den økonomiske status og at vi har kunnet forenkle den årlige regnskabsaflæggelse.

Hjemmeside

For god ordens skyld skal vi lige minde om hjemmesiden www.ansbo.dk. Her kan man læse referater fra generalforsamlinger, årsregnskaber, vedtægter – og en adresseliste på medlemmer. Hvis I har ændringer til adresselisten, bedes I give  besked, så vi er sikre på, at den hele tiden er ajour.

Bestyrelsesmøder

Bestyrelsen har holdt tre bestyrelsesmøder i årets løb. Desuden har kasserer og formand haft et par ekstra møder. Alt er foregået i god ro og orden og med stor enighed. Tak til mine kolleger i bestyrelsen for nogle både hyggelige og konstruktive møder.
Eske Wohlfahrt
formand

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *