Formandsberetning 2012

 

Gilleleje februar 2013
Formandsberetning for året 2012

Vejdagen

Den årlige vejdag (i år den 3. juni), var – sædvanen tro – årets vigtigste aktivitet. Ligesom i 2011 og 2010 havde vi truffet aftale om maskinhjælp – tre maskiner for at være nøjagtig: En motor-trillebør til at køre de 8 m3grus ud på vejen, en vibrator til at stampe det hele på plads og vigtigst af alt – en vejhøvl som kunne skrabe gruset sammen så vejens tværprofil opbygges.

Vejhøvlen er en stor hjælp ikke kun, fordi den sikrer en tværprofil, så vandet kan løbe af vejen, men også fordi den samler grus op, som ellers var på vej ud i rabatten. Så på længere sigt sparer den os for indkøb af grus. Og sikrer os mod, at vejen bliver højere og højere. Vi håber det kan lade sig gøre at få maskinhjælp organiseret også næste år.
Nu har vi et par år benyttet leret stabilgrus, som giver en meget fast overflade. Vi synes i bestyrelsen, at vejen holder sig lidt bedre end med det lidt løsere grus vi tidligere brugte. Og under alle omstændigheder er den lettere at færdes på for cyklister. Så vi er indstillet på at fortsætte med leret stabilgrus.

Vejdagen omfattede endelig klipning af stien og trappen ned mod stranden.

Under punktet om vejdagen skal det nævnes, at vi – af hensyn til godt naboskab – også ordnede rabatten på en del af nordsiden på tværvejen mellem Boholmsvej og Hybenbakken. Fældede brændenælder og selvsåede trævækster og jævnede jorden.

Efter det støvede vejarbejde belønnede vi os selv ved at gentage den frokost, som vi nu nogle år har holdt på stranden. Blot i år med den variation, at vi pga blæsevejr indtog frokosten i haven hos Lise og Eske.

Tak til alle der bidrog til en festlig og arbejdsom vejdag.

Lad mig så til slut under punktet gentage de to råd fra rigtige grusvejs-eksperter. De siger, det er vigtigt:

  • at huller ikke får lov at vokse sig dybe
  • at man skraber/hakker lidt af det gamle grus væk i et hul før man hælder nyt i.

Disse eksperter burde have tilføjet et punkt tre, som nu i stedet må stå for min regning:

  • at alle foreningens medlemmer er velkomne til på eget initiativ at fylde lidt grus i en trillebør og udbedre eventuelle huller

Vinterforanstaltning

I slutningen af året, under den første sneperiode i denne vinter, købte vi en palle med sand- og saltsække, som nu står i rabatten ud for indkørslen til Michael. Meningen var – og er – at man, når vejen bliver alt for glat og isbelagt, kan hente en sæk salt og sand og strø på vejen ud for sin grund.

Ikke for at optø hele vejen, men for at give fodgængere mulighed for at færdes på en smal sti på vejen uden at glide. Vi skrev en mail til alle om dette initiativ, men tøvejret kom hurtigt og det er vist begrænset, hvor mange der har benyttet sig af muligheden. Vi har endnu ikke drøftet i bestyrelsen, om dette initiativ skal fortsætte til næste år.

Grønne områder

For god ordens skyld skal jeg minde om, at vi har andre fælles herligheder end vejen – nemlig både stien med udsigtshøj og bænk – og stranden med frokostbord. Det var der i 2012 særlig anledning til at mindes:

  • For det første fordi vi i 2012 indkøbte et nyt bord-bænke arrangement til stranden.
  • For det andet fordi vi i begyndelsen af september afholdt en “Lille Klippedag”, hvor isærbevoksningen langs stien ud til Gilbjergstien blev beskåret. I modsætning til vejdagen, hvor alle så vidt muligt bør deltage, skal der ikke hvile den mindste form for socialt pres på nogen for at møde op til “Lille Klippedag”, hvor behovet for arbejdskraft er mindre

I bestyrelsen har vi drøftet, hvordan vi kan få endnu større glæde end nu af de herligheder, der knytter sig til vor beliggenhed. Vort forslag er, at de der har lyst, mødes ved fællesbordet på stranden hver den sidste fredag i juni og juli kl. 19 medbringende sin aftensmad – og evt. en flaske vin.

Økonomi

Nu har vi haft netbank et par år og vor erfaring er, at det fungerer godt. Det ser også ud til, at det er til at finde ud af for medlemmerne at indbetale kontingentet – også selvom vi ikke længere udsender et girokort, men en venlig hilsen pr. mail med ønske om indbetaling. Stor ros og tak for (næsten) rettidig indbetaling fra (næsten) alle. Netbanken betyder, at bestyrelsen til hver en tid kan få overblik over den økonomiske status og at vi har kunnet forenkle den årlige regnskabsaflæggelse.

Hjemmeside

Vi har haft lidt problemer med hjemmesiden, som af tekniske grunde måtte lægges helt om. Lene har igen leveret et stort stykke arbejde, så nu kan man atter slå op på www.ansbo.dk og læse referater fra generalforsamlinger, årsregnskaber, vedtægter – og en adresseliste på medlemmer. Hvis I har ændringer til adresselisten, bedes I give besked, så vi er sikre på, at den hele tiden er ajour.

Bestyrelsesmøder

Bestyrelsen har holdt tre bestyrelsesmøder i årets løb. Desuden har kasserer og formand haft et par ekstramøder. Alt er foregået i god ro og orden og med stor enighed. Tak til mine kolleger i bestyrelsen for nogle både hyggelige og  konstruktive møde.

Eske Wohlfahrt
formand

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *