Formandsberetning 2008

Gilleleje februar 2009
Formandsberetning for året 2008

Lamper

Årets største nyhed er nok, at vi har fået nye lamper på vejen. På generalforsamlingen sidste år valgte vi i fællesskab, at vi gerne ville betale for at få de gamle lysstofrør-lamper og træmaster udskiftet med det såkaldte Københavnerarmatur på nye stålmaster. Dong-Energy og entreprenørfirmaet Nordkysten satte lamperne sat op midt på foråret samtidig med, at de gravede elkabler ned i jorden på den østlige side af vejen. Anlægsarbejdet blev fulgt op af en inspektion, hvor vi fremsatte ønske om en pænere retablering af rabatten med muld og græs. Vort ønske blev imødekommet uden problemer, og resultatet må siges at være vellykket.

Samtidig med nedgravning af elkabler lagde Dong-Energy også orange plastrør ned. De er beregnet til fibernet til TV, internet og telefon. Endnu er selve fibernettet (lyslederne) ikke trukket gennem rørene, og i bestyrelsen har vi ikke hørt nærmere om hvornår det kan tænkes at ske.

Vejen

I år havde vi vejdag den 1. juni. I det tidlige forår så vejen meget hullet ud, hvilket fik bestyrelsen til at indkøbe den sædvanlige mængde grus, men da dagen oprandt viste vejen sig at se ganske pæn ud, så vi endte med at køre kun ca. 5 m3 ud. Det er bestyrelsens indtryk, at vejen har holdt sit tværprofil ganske pænt hele året, og alt i alt må vi vel sige, at den stadig ser rigtigt pæn ud. Ligesom tidligere år spredte vi også 4-5 sække støvdæmpende middel på vejen.
På vejdagen blev der også klippet grene på stien ud til Gilbjergstien og på trappen ned mod stranden. Og på udsigtshøjen blev græsset klippet.

Frokost på stranden

I forlængelse af sliddet med at klippe grønt og køre grus på vejen havde bestyrelsen i år arrangeret en primitiv frokost på stranden. Det gode vejr, den sponserede snaps og vor tilfredshed med udført dåd – alt og alle bidrog til at frokosten blev ganske hyggelig. Bestyrelsen overvejer en gentagelse.

Retssag om trappen

Sagen om trappen fra Gilbjergstien ned til vort strandareal trækker ud, og der er nu planlagt afsluttende retsmøde i juni 2009. Søren Knudsen har, som aftalt på sidste generalforsamling, på foreningens vegne haft den løbende kontakt til Andreas Wetche, som er vor advokat i sagen.

Velkomstfolder

På sidste år generalforsamling blev bestyrelsen pålagt at komme med forslag til en velkomstfolder beregnet på nytilflyttere til Hybenbakken. Ud over at ønske nye beboere velkommen skulle folderen også gerne give en række praktiske oplysninger om foreningen og hjemmesiden mv. Bestyrelsen fremlægger et forslag til en sådan folder – men det har fået sit eget dagsordenspunkt.

Diverse småting: Bænke malet, huller lappet

Uden at nogen rigtigt bemærker det, sker der alligevel hele tiden lidt. Huller i vejen bliver jævnligt fyldt op fra gruslageret, bænkene på stranden og på udsigtshøjen bliver malet, og løbende bliver papir og affald samlet på vore fællesarealer. Tak til alle der på den måde bidrager til at vort område ser så pænt ud.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *