Formandsberetning 2007

Gilleleje, februar 2008

Formandsberetning for året 2007

Vejen

Det er dejlig at så mange siger, at man synes vejen holder sig godt og ser pæn ud.
Så endnu et år er gået, hvor vi har passet på vor hyggelige vej med tilhørende fællesarealer.

Asfalt

Som udløber af sidste generalforsamling i februar 2007 har vi haft en afstemning om asfalt på vejen. 9 svar kom ind, 5 for asfalt og 4 imod. Bestyrelsen fandt , at der var for lille tilslutning til asfalt, så vi har ikke tænkt os at gøre mere i sagen. I sådan en sag med så væsentlig ændring af vejen synes vi, at der bør der være mindst 2/3 flertal.

Vejdag

Traditionen tro havde vi den årlige vejdag i maj og vi mødte talstærkt op og med hyggelig opstart. Der har dog været nogen som synes en gang om året er for meget – måske hvert andet år

Klipning på skråning

Det er stadig lidt af en kamp om at få klippet ned på skråningen, så vi kan nyde udsigten fra vor udsigtshøj og når vi går tur på stien. Vi har derfor talt med Jan Ferdinandsen, skrevet brev til ham og efterfølgende fået svar fra kommunen om, at det fra nu er kommunens ansvar, og at de vil prioritere at holde vegetationen nede.

Trappen

I lighed med tidligere år har der været meget brevskriveri om retten til at benytte trappen. Der har også været holdt møde hos Andreas Wetche, hvor Mogens Hybschmann, hans advokat og jeg deltog for at forsøge at rette trådene ud. Vi fandt frem til en løsning med plantning af hæk.

Få dage efter mødet fik vi besked fra Hybschmann om, at han alligevel ikke var interesseret i en hæk. Så mødet var et stort spild af tid.

Kort efter modtog foreningen stævning fra retten i Helsingør. I den er der nævnt en række påstande om, hvorfor vor modpart mener som de gør. Vi har efterfølgende samarbejdet med Wetche om at udarbejde svarskrivelse på stævningen og i den fremført vore argumenter. Nu er det så op til retten at afgøre, hvem der har ret. Og det får vi forhåbentlig besked om i løbet af 1. halvår 08.

Lamper

Eske har løbende holdt sig orienteret om aktiviteterne om nedlægning af kabler og lamper. Allerede på sidste generalforsamling fortalte vi om planerne, så vi i god tid kunne finde ud af, hvilke lamper vejen bør have. Lamperne bliver jo en væsentlig del af vejens udseende, desuden er det jo også er en stor investering.

Særlig rådighed over privat fællesvej

Michael har på opfordring undersøgt hos Vejdirektoratet reglerne omkring etablering af overkørsel og særlig rådighed over privat fællesvej, og har i den forbindelse fået tilsendt udtagelse, som vil blive delt rundt i dag. Udtalelsen er foranlediget af det nye dobbelthus på Boholmsvej

Regnskabet for 2007

Tina har på professionel måde passet på finanserne og stillet regnskabet op. Som I kan se for vort budget 08, så bruger vi pengene på forsvar af vor trappe og på nye lamper. Så vi regner ikke med ekstra betalinger. Og det er vel ikke så ringe.

Søren slutter

Hvis denne beretning godkendes af generalforsamlingen, så er min rolle som medlem af bestyrelsen og formand udspillet. Jeg er på valg og ønsker ikke genvalg. Grunden hertil er, at jeg jo har været i bestyrelsen i mange år, (så for at I ikke tror, at jeg har fået ejerfornemmelser, så er det bedre at gå nu før, I begynder at tænke ”hvornår gå han”). Der er også det, at jeg synes, vi i fællesskab har skabt en pæn og hyggelig vej, og at nogle væsentlige forhold som asfalt, klipning på skråning, lamper og trappe er afklaret / på vej mod afklaring.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *