Formandsberetning 2006

Gilleleje, februar 2007
Formandsberetning for året 2006

Søren

Søren (kasserer) (19) er desværre ikke blandt os mere. Han var meget aktivt i foreningens arbejde, foruden at han levende gik op i ve og vel over for familien, venner og naboer.

Foreningen sendte en buket til bisættelsen og flere beboere deltog. Benedikte har efterfølgende sendt en pænt takkebrev, som jeg vil læse op: ” 27/ 11-06 Kære alle. Tusinde tak for deltagelse ved Søren bisættelse. Søren glædede sig så meget til at flytte til Gilleleje og ville have nydt at arbejde for at Hybenbakken var et dejligt sted at bo og leve. Tak for godt naboskab til alle. Mange kærlige hilsner Benedikte”

Nye beboere

Herefter vil jeg byde velkommen til vore nye beboere i nr. 5 – Lone og Flemming og tillykke med jeres dejlige nye hus, og vi håber alle, at I hurtig falder til i de nye omgivelser

Vejdag, vedligehold af vejen, sti og udsigtshøj

Traditionen tro havde vi vejdag i maj, hvis formål det er at reparerer vejen efter vinterens slid. Og den startede på god måde med morgenmad hos Benedikte og Søren. Michael (14) havde sørget for 8 m3 grus, og som tidligere havde vi på forhånd fordelt opgaverne i mellem os vedr. vej, sti, udsigtshøj og trappe. Efterfølgende har Ole og Birgitte (17) malet rækværket og lågen ved stien og Michael har repareret udsigtshøjens mur, så de store revner er væk eller gjort mindre synlige.

Vi fik for få år siden asfaltvejen repareret, men efter at Gilleleje Fjernvarme har gravet rør ned er asfalten revnet i siden og Mariannes (2) rabat kørt op. Foreningen har skrevet til Gilleleje Fjernvarme med kopi til Teknisk Forvaltning, Gribskov Kommune og bedt om svar på, hvornår vejen og rabatten vil blive istandsat. Vi har ikke hørt noget endnu.

På sidste generalforsamling havde vi op og vende spørgsmålet om asfalt på vejen. Det gør vi igen i år. Michael har været ude og måle op og har fået budgetpris fra asfaltfirma. Så diskussionen om for og imod, og hvordan det eventuelt kan finansieres kommer vi tilbage til under punktet eventuelt.

Klipning på skråning

Foreningen har igen i år været involveret med at assistere Holger (21) og andre beboere på Hybenbakken med at få klippet ned på grunden foran Holger og vor udsigtshøj. Vi havde inviteret Amtet til ved selvsyn at se, at beplantningen var blevet for høj og det blev understreget, at det centrale var hensynet til det frie udsyn, når beboere gik på stien. Amtet kom og så, og de var meget forstående og få dage efter blev beplantningen klippet ned.

Udgifter, indtægter og ny kasserer

Udgifter og indtægter til så vel vejfond som forening er som forventet. Dog er der en enkelt parcel der er kommet bagud med en betaling. Tina (4) har været sød til at springe til som kasserer i stedet for Søren og gjort regnskabet færdigt, og vi håber derfor at generalforsamlingen vil stemme for forslaget om, at Tina bliver valgt ind i bestyrelsen, hvor vi går ud fra, at hun vil varetage finanserne.

Trappen til stranden

På sidste generalforsamling i februar 2006 stemte vi om vor holdning til at benytte trappen med baggrund i korrespondance fra advokat. Konklusionen ( jf. referat fra generalforsamlingen i 2006) blev i brevform sendt til advokaten. Vi har ikke fået nogen reaktion.

Ny belysning

Eske har haft travlt med at undersøge om ny belysning og har i den forbindelse fået brochurer om belysningsarmatur jf. vedlagte med indkaldelsen. Dong går dog først i gang i 2008 – måske senere.
Men det bliver hurtigt 2008, så i bestyrelsen har vi fundet det rigtigt at tage hul på diskussionen om typer af armatur allerede i år. Jeg vil stærkt anbefale at beboerne på vejen kører en tur forbi de angivne steder og ser på belysningen. Jeg forventer, at vi på en ekstraordinær eller senest til næste ordinære generalforsamling skal stemme om det.

Vesterbrogade 74

Beboerne på Vesterbrogade 74 ( hjørnet af Vesterbrogade-Sommerlystvej-Hybenbakken) benytter Hybenbakken for at køre ind til carport. Foreningen har i sommer henvendt sig til familien om betaling af kontingent. Da vi ikke hørte noget, har vi skrevet et rykkerbrev om et svar.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *