Formandsberetning 2014

Gilleleje den 21. februar 2015
Formandsberetning for året 2014

 

Vejdag

Den årlige vejdag var den 25. maj, og det var – sædvanen tro – årets vigtigste aktivitet. Ligesom de seneste år havde vi truffet aftale om maskinhjælp, og det lettede som vanligt arbejdet ganske betydeligt.

Udover at lappe huller er målet med vejdagen at sikre, at vejen har en buet tværprofil- så regnvand så vidt muligt ledes ud i rabatten. Det er nemlig stående vand på vejen, der er årsag til, at den bliver hullet.

Her i vinter var vejen – trods den gode indsats på vejdagen i maj – blevet så hullet, at bestyrelsen fandt det betimeligt at indkøbe lidt ekstra grus og lappe huller. Med lidt held skulle den gerne holde til næste vejdag, hvor vi håber at kunne låne en vejhøvl, som er særdeles effektiv til opbygning af vejens tværprofil.

Men der er også et andet mål med vejdagen, nemlig det sociale. Det er en god anledning til lige at hilse på hinanden og vedligeholde det gode naboskab. Derfor indledte vi i 2014 dagen med lidt brød og kaffe.

Et vigtigt arbejde på vejdagen er også klipning af fremvoksende buske, hække og træer på stien bag om Benedicte og trappen ned mod stranden.

Tak til alle der bidrog til en festlig og arbejdsom vejdag.

Lad mig så til slut under punktet gentage de to råd fra rigtige grusvejs-eksperter. De siger, det er vigtigt:

  • 1) at huller ikke får lov at vokse sig dybe
  • 2) at man skraber/hakker lidt af det gamle grus væk i et hul før man hælder nyt i.

Endelig – kunne man tilføje et punkt 3: At alle foreningens medlemmer er velkomne til på eget initiativ at fylde lidt grus i en trillebør og udbedre eventuelle huller. Hvis nu nogen skulle føle sig skyldig i ikke at have lappet huller i årets løb er det ganske uberettiget – mod sædvane var der desværre næsten ikke noget grus tilbage i reservebunken. Det vil blive anderledes i 2015.

Grønne områder

For god ordens skyld skal jeg minde om, at vi har andre fælles herligheder end vejen – nemlig både stien med udsigtshøj og bænk – og stranden med frokostbord. Det var der i 2014 særlig anledning til at mindes:

  • At Willy og Jørgen udviste rettidig omhu og reddede vort strandbænke-møbel op i roserne og derved reddede det fra Egons rasen.
  • For det andet fordi vi i begyndelsen af september afholdt en “Lille Klippedag”, hvor især bevoksningen langs stien ud til Gilbjergstien blev beskåret. I modsætning til vejdagen, hvor alle så vidt muligt bør deltage, skal der ikke hvile den mindste form for socialt pres på nogen for at møde op til “Lille Klippedag”, hvor behovet for arbejdskraft er mindre.

Økonomi

Vi har på det seneste haft nogle gode år uden udgifter til advokater og truende retssager. Det bragte på sidste generalforsamling bestyrelsen til at foreslå en midlertidig nedsættelse af kontingentet til det halve, nemlig til 400 kr. til Vejfonden og 100 kr. til foreningen. Vi mener vi gjorde det rigtige, og som regnskabet viser er egenkapitalen kun reduceret ganske lidt. Vi har stadig en forening med en god økonomi.

Hjemmeside

Hjemmesiden www.ansbo.dk er blevet omlagt til WordPress, som er gratis og nemt at benytte. Husk at det er her man kan læse referater fra generalforsamlinger, se årsregnskaber, vedtægter – og en adresseliste på medlemmer. Hvis I har ændringer til adresselisten, bedes I give besked, så vi er sikre på, at den hele tiden er ajour.

Bestyrelsesmøder

Bestyrelsen har holdt tre bestyrelsesmøder i årets løb. Desuden har vi jævnligt mere uformelt drøftet vejsituationen og altså som nævnt jævnligt lappet huller. Tak til mine kolleger i bestyrelsen for nogle både hyggelige og konstruktive møder.

Eske Wohlfahrt
formand

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *