Regnskab & Revisionsgruppe

Opgaver

Opkrævning af kontingent

Bogholderi og regnskab

Revision

Medlemmer