Generalforsamling – et forvarsel

Generalforsamling 2020 i GF Ansbo
søndag den 16. februar 2020 kl. 10
hos Lene og Søren i nr. 22

Hej beboere

Godt nytår.

Som I kan se har vi generalforsamling søndag den 16. februar kl. 10 i nr. 22.

Bestyrelsen har en del forslag vi vil bringe til afstemning / drøftelse på dagen. Så for at I har tid til at gøre jer jeres stillingtagen klar eller få afklaret tvivlsspørgsmål, så får I forslagene allerede nu. Derfor mail, ring eller kom forbi en fra bestyrelsen, hvis I har noget  på hjertet.

Når vi kommer tættere på dagen vil I få tilsendt den formelle indkaldelse med agenda til generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen