Referat af generalforsamling 2020

Forsamlingen afholdt den 16.. februar 2020.Til stede 12 parceller

Fraværende: nr.2, 5, 6, 8, 10, 12, 13 og 16

Nr. (13) havde på forhånd meldt at de støttede bestyrelsens forslag.

1.Dirigent

Wivi (18b) som meddelte at generalforsamlingen var lovligt og rettidigt indkaldt

Referent :Benedikte (19)

2. Formandens beretning:

Hybenbuskene ved stranden var blevet kraftigt beskåret og Søren har talt med Tom og Ellen Westermann om at vi selv vedligeholder stedet

Vores trappe ned til stranden holder sig godt og vi er glade for den En lille reparation har været nødvendig. Indtil videre er trappen ikke glat, men bliver det tilfældet må der evt. monteres nogle skridsikre lister på trinene

Der blev i forbindelse med trappen tegnet en forsikring. Der har været tvivl om det var påkrævet. Wivi (18b). kan bekræfte at det er juridisk korrekt at vi har denne forsikring. Dog mener nogen at den er for dyr, så bestyrelsen har fundet en billigere og med samme dækning. Denne forsikring vil blive iværksat i slutningen af 2020

Bestyrelsen har sat et støvskilt op nede ved nr. 5. Støv er stadig et problem, hvis det er meget tørt og varmt. Bestyrelsen har udskiftet CaCl2

ud med et mere miljøvenligt produkt, Dustex, som alle mente var et bedre produkt. Alle opfordres til IKKE at køre for stærkt på vejen- max 20 km/t

Ronny (4) roste bestyrelsen for initiativet med at en vognmand med specialtrailer lægger gruset ud midt på vejen, så vi er fri for selv at lægge det ud med trillebør. 

Nu viste det sig at vognmanden ankom torsdag morgen, og da vi først havde vejdag søndag som planlagt, havde flere kørt gruset så hårdt ned (og da det tilmed havde regnet), var det umuligt at fordele gruset med rive. Med det til følge at der lå en hård, høj grusbunke midt på vejen med mange buler. Ronny: ”Men hvis alle står parat med river umiddelbart efter vognmanden har leveret gruset, så er det ikke noget problem”

Alle synes det var en god ide og ville gerne deltage

Frokosten på stranden efterfølgende bør være på sammenskudsbasis og ikke en udgift for foreningen.

3. Regnskabet

Margit (18a) fremlagde regnskabet og sort arbejde bør undgås.

Kontingent:700kr./år med forslag fra Margit og Benedikte om deadline ¼ 2020

To beboere på Boholmsvej er velkomne i vores forening, hvis de har lyst. Betaling 100kr/år. Det vides ikke om der tinglyst pligt på ejendommene til at være medlem af Ansbo.

4. Forslag fra bestyrelsen

Ad 1) Renovering af vejen med entreprenørfirmaet Nordkysten.

Forslag ikke vedtaget.

I stedet foreslog Ronny:

En vognmand med en maskine som jævner vejen og derefter lægger nyt grus ud midt på vejen, som vi alle derefter fordeler ud til siderne med vores river.

Kontingent: 700kr/år 

Ad 2) Vedtægtsændringer. 

Wivi konstaterede at de forsamlede var nok til evt. at beslutte vedtægtsændringer.:

-Generalforsamlingen afholdes senest 31/5

Forslaget nedstemt

-Bestyrelsen består af 3 personer

Forslaget nedstemt

-bestyrelsen konstituerer sig selv eller efter aftale på generalforsamlingen

Forslaget nedstemt

Bestyrelsen konstituerer sig selv

Ad 3) Vejdagen nedlægges

Der var ikke tilslutning til at nedlægge vejdagen eller generalforsamlingen

Lystgrupperne nedlægges

Ad 4. Regler for udgang ti Hybenbakken

Der vil ikke blive lavet regler for udgang til Hybenbakken. Se desudenPrivatvejsloven.

Ad 5) Sammenlægning af regnskaberne for hhv. GF Ansbo og Vejlaug

Forslaget vedtaget

5. Forslag fra medlemmerne

Ingen forslag

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Wivi (18b) og Bjarne (2) indtrådt i bestyrelsen.

Bestyrelsen består herefter af: Søren (formand), Wivi (næstformand), Kirsten (sekretær) og Bjarne (kasser)

7. Valg af revisor

Willy (15a) genvalgt og Margit (18a) ny revisorsuppleant

8. Evt.

Philip (21) takkede for de mange gode forslag fra bestyrelsen, som fik mange gode diskussioner i gang

Tak for en god dag. Tak til Lene og Søren for ost, marmelade, husly og hygge. Tak ti Kirsten (15b) for gode boller og til Birgitte (17) for kaffe og te

M.v.h.  Benedikte (19)