Beretning for året 2019

Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år 2019

Fællesarealer:

Bestyrelsen lagde ud med en tur til vort dejlige strandareal, men hvor vi opdagede at hybenbuskene mest af alt lignede et stort pindsvin med kort klippede grene. Vi var en tur forbi genboen (Tom og Ellen) og mindede dem om, at vi ikke var så glad for at de – sikkert i den bedste mening – klippede buskene og at vi i øvrigt havde en klippedag, hvor vi selv gør det.

Vor nyrenoverede trappe ned til stranden holder sig i god stand, dog har vi måtte forstærke et af trinene med en lille plade, som I muligvis har bemærket. Desuden har det vist sig at trappen indtil nu ikke er glat af blade eller alger. Hvis det viser sig, at den bliver det, kan det være vi må montere en tværliste på kanten af trinene.

Lystgrupper:

På generalforsamlingen blev det beslutte at bestyrelsen skulle tage initiativ til at indføre ”lystgrupper”. Formålet skulle være at kombinere det praktiske med det sociale. Dem der har lyst og mulighed for at deltage skulle skrive sig på lister over forskellige af foreningen gøremål, så som klipning af stien, trappen til stranden, vedligehold af vejen, vedligehold af låger, trappe, borde, frokost på stranden, mv.. Det kan foregå på en årlig dag, hvor vi samles og så fordeler os til den lystgruppe man har mest lyst til at deltage i, men aktiviteten i gruppen kan foregå løbende og altså ikke kun på en enkelt dag. Det kan aftales indbyrdes i gruppen ”over hækken”. F.eks. så har hække og buske det med at gro om sommeren, så der er behov for at klippe flere gange.

Det er nok en god idé, hvis én i gruppen vil påtage sig ”tovholder” rollen og samle gruppen efter behov.

Rent praktisk foregår indmelding til en lystgruppe ved at se på hjemmeside, hvilken gruppe der passer en bedst og så give Eske besked, hvorefter han skriver det ind.

Vi har øvet os her det første år, så det er naturligt, at der er plads til forbedringer. Det vil vi så arbejde på.

Støv:

Et stadig tilbageværende problem, når det er tørt og varmt er støv. Mange på vejen er plaget af det og vi har i årevis brugt masser af kilo salt (CACL) for at dæmpe støvet. Med ulemper for miljøet, biler, hundepoter og fodtøj. Vi kendte ikke andet. Det hjælper et stykke tid, men så kommer støvet igen. Vi har i år sat et skilt op mod støv ved at vise hensyn og sænke hastigheden til max 20 km / timen på bilerne, hvilket i øvrigt også får vejen til at holde længere.

Men det mest effektive vi har forsøgt er dog spredning med Dusttex. Et naturprodukt med harpiks dvs. det er udvundet af grantræer og opstemmet i vand og så spredt ud på vejen. Vi har spredt det ud i maj og kun gjort det én gang. Det har begrænset støvet. I flg. leverandøren bør det gøres 2 gange i april/ maj og i august. Så vidt vi forstår, er der tillige den fordel at også det får vejen til at holde længere uden for mange huller, fordi harpiksen får stenene til at klæbe bedre sammen.

Vejdag:

I mange år har vi afholdt vejdag en gang om året, hvor vi med trillebør, skovl og rive og i de senere år med maskinhjælp fra Christian har vedligeholdt vejen. For at lette udlægningen af grus fik vi denne gang en vognmand til om fredagen at lægge gruset midt på Hybenbakken hele vejen ned.

Men da vi så om søndagen havde vejdag fungerede det ikke, gruset var klumpet sammen og umulig at fordele.

Ronny (4)tilbød meget venligt fremover, at han kunne tage fri fra arbejdet og fordele gruset samme dag som vognmanden havde været der.

Bestyrelse værdsætter tilbuddet fra Ronny men mener nu alligevel, at tiden er kommet til, at vi lader en entreprenør stå for renovering af vejen.

Vi har derfor indhentet tilbud fra Nordkysten, som har stor erfaring med grusveje. jf. de fremsendte oplysninger.

Fordelt i lystgrupper fik vi traditionen tro desuden klippet vore fællesarealer – stien, trappen og strand . Willy malede vor bænk ved udsigtshøjen med flot Københavnergrøn.

Efterfølgende havde vi en meget, meget hyggelig frokost. Egentlig havde vi tænkt os at spise den på stranden. Der var masser af sol men det blæste for meget, så Wivi inviterede i stedet inden for hos sig, hvor vi sad på den store terrasse og nød solen, selskabet og den dejlige mad. Vi havde medbragt lækre grillkyllinger med salat, groft brød, øl, vand og vin og efterfølgende jordbærtærter, kaffe og te. Frokosten var sammenskud uden penge fra foreningen. Det bør vi gøre noget mere – det kan være, der er en lystgruppe, der vil stå for det.

Udgang til Hybenbakken:

Noget der er blevet debatteret en del ved vore mange bestyrelsesmøder er for eller i mod udgang til Hybenbakken og om der bør være regler. Blandt andet foranlediget af, at Erik (12) har følt sig generet af genboen på Boholmsvej har udgang til Hybenbakken og at han satte skraldespande ud, klippede i buske på Hybenbakken mv. uden at betale til vejen. Erik har så spurgt om der ikke bør være regler for alle udgange fra Boholmsvej og har bedt om, at det bliver taget op på generalforsamlingen. Marianne (2) har ligeledes været generet af udgang fra nabo. I dette tilfælde har naboen adresse på Vesterbrogade men har indkørsel til parcellen via Hybenbakken uden at naboen betaler til vejen. I indkørslen står der skraldespande og i en længere periode flere jordballer.

Vedligehold af vejen:

Vi har været forvænt med små udgifter til vedligehold af vejen, fordi vi på vor vejdag selv har gjort det. Som bekendt spredte vi 8-10m3 lergrus ud. Og i de efterfølgende måneder udbedrede vi løbende vejen ved at kradse i de uundgåelige huller og komme nyt grus i.

Men som nævnt lægger bestyrelsens op til at en entreprenør fremover en gang om året vedligeholder vejen og en gang hver 5. år renoverer vejen.

Så vi kommer til at bruge flere penge på vejen i de kommende år.

Dermed ikke være sagt, at vi ikke selv fortsat løbende bør udbedre huller og kører vi max. 20 km/timen på vejen som entreprenøren anbefaler, så er det arbejde til at overse.

Forsikring:

Tidligere har forsikring af vejen været noget vi opfattede som den enkelte parcels ansvar gennem ansvar-/ husforsikring af vej/ gangstykke ud for parcellen. Trappen ned til stranden var angivet med privat, så det var gåendes eget ansvar at gå på trappen.

Men for nogle år siden gjorde Erik (12) opmærksom på, at forsikringen bør være i foreningens regi og skulle trappen forsikres.

Så foreningen tegnede en forsikring dækkende 3. personer skade på vejen, fællearealer og trappen, som dog stadig var angivet med privat skilt.

Wivi (18B) har senere bekræftet, at dette var juridisk korrekt at gøre, fordi som det er formuleret i vore vedtægter og det at vi betaler til foreningen, så vil det juridisk være foreningen, der skal være forsikret.

I 2019 har vi så undersøgt om vi kan gøre det billigere med den samme / en bedre dækning. Og det mener vi at have fundet i et andet forsikringsselskab med virkning fra efteråret 2020, når den nuværende aftale kan opsiges.

Velkommen:

Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år 2019

Fællesarealer:

Bestyrelsen lagde ud med en tur til vort dejlige strandareal, men hvor vi opdagede at hybenbuskene mest af alt lignede et stort pindsvin med kort klippede grene. Vi var en tur forbi genboen (Tom og Ellen) og mindede dem om, at vi ikke var så glad for at de – sikkert i den bedste mening – klippede buskene og at vi i øvrigt havde en klippedag, hvor vi selv gør det.

Vor nyrenoverede trappe ned til stranden holder sig i god stand, dog har vi måtte forstærke et af trinene med en lille plade, som I muligvis har bemærket. Desuden har det vist sig at trappen indtil nu ikke er glat af blade eller alger. Hvis det viser sig, at den bliver det, kan det være vi må montere en tværliste på kanten af trinene.

Lystgrupper:

På generalforsamlingen blev det beslutte at bestyrelsen skulle tage initiativ til at indføre ”lystgrupper”. Formålet skulle være at kombinere det praktiske med det sociale. Dem der har lyst og mulighed for at deltage skulle skrive sig på lister over forskellige af foreningen gøremål, så som klipning af stien, trappen til stranden, vedligehold af vejen, vedligehold af låger, trappe, borde, frokost på stranden, mv.. Det kan foregå på en årlig dag, hvor vi samles og så fordeler os til den lystgruppe man har mest lyst til at deltage i, men aktiviteten i gruppen kan foregå løbende og altså ikke kun på en enkelt dag. Det kan aftales indbyrdes i gruppen ”over hækken”. F.eks. så har hække og buske det med at gro om sommeren, så der er behov for at klippe flere gange.

Det er nok en god idé, hvis én i gruppen vil påtage sig ”tovholder” rollen og samle gruppen efter behov.

Rent praktisk foregår indmelding til en lystgruppe ved at se på hjemmeside, hvilken gruppe der passer en bedst og så give Eske besked, hvorefter han skriver det ind.

Vi har øvet os her det første år, så det er naturligt, at der er plads til forbedringer. Det vil vi så arbejde på.

Støv:

Et stadig tilbageværende problem, når det er tørt og varmt er støv. Mange på vejen er plaget af det og vi har i årevis brugt masser af kilo salt (CACL) for at dæmpe støvet. Med ulemper for miljøet, biler, hundepoter og fodtøj. Vi kendte ikke andet. Det hjælper et stykke tid, men så kommer støvet igen. Vi har i år sat et skilt op mod støv ved at vise hensyn og sænke hastigheden til max 20 km / timen på bilerne, hvilket i øvrigt også får vejen til at holde længere.

Men det mest effektive vi har forsøgt er dog spredning med Dusttex. Et naturprodukt med harpiks dvs. det er udvundet af grantræer og opstemmet i vand og så spredt ud på vejen. Vi har spredt det ud i maj og kun gjort det én gang. Det har begrænset støvet. I flg. leverandøren bør det gøres 2 gange i april/ maj og i august. Så vidt vi forstår, er der tillige den fordel at også det får vejen til at holde længere uden for mange huller, fordi harpiksen får stenene til at klæbe bedre sammen.

Vejdag:

I mange år har vi afholdt vejdag en gang om året, hvor vi med trillebør, skovl og rive og i de senere år med maskinhjælp fra Christian har vedligeholdt vejen. For at lette udlægningen af grus fik vi denne gang en vognmand til om fredagen at lægge gruset midt på Hybenbakken hele vejen ned.

Men da vi så om søndagen havde vejdag fungerede det ikke, gruset var klumpet sammen og umulig at fordele.

Ronny (4)tilbød meget venligt fremover, at han kunne tage fri fra arbejdet og fordele gruset samme dag som vognmanden havde været der.

Bestyrelse værdsætter tilbuddet fra Ronny men mener nu alligevel, at tiden er kommet til, at vi lader en entreprenør stå for renovering af vejen.

Vi har derfor indhentet tilbud fra Nordkysten, som har stor erfaring med grusveje. jf. de fremsendte oplysninger.

Fordelt i lystgrupper fik vi traditionen tro desuden klippet vore fællesarealer – stien, trappen og strand . Willy malede vor bænk ved udsigtshøjen med flot Københavnergrøn.

Efterfølgende havde vi en meget, meget hyggelig frokost. Egentlig havde vi tænkt os at spise den på stranden. Der var masser af sol men det blæste for meget, så Wivi inviterede i stedet inden for hos sig, hvor vi sad på den store terrasse og nød solen, selskabet og den dejlige mad. Vi havde medbragt lækre grillkyllinger med salat, groft brød, øl, vand og vin og efterfølgende jordbærtærter, kaffe og te. Frokosten var sammenskud uden penge fra foreningen. Det bør vi gøre noget mere – det kan være, der er en lystgruppe, der vil stå for det.

Udgang til Hybenbakken:

Noget der er blevet debatteret en del ved vore mange bestyrelsesmøder er for eller i mod udgang til Hybenbakken og om der bør være regler. Blandt andet foranlediget af, at Erik (12) har følt sig generet af genboen på Boholmsvej har udgang til Hybenbakken og at han satte skraldespande ud, klippede i buske på Hybenbakken mv. uden at betale til vejen. Erik har så spurgt om der ikke bør være regler for alle udgange fra Boholmsvej og har bedt om, at det bliver taget op på generalforsamlingen. Marianne (2) har ligeledes været generet af udgang fra nabo. I dette tilfælde har naboen adresse på Vesterbrogade men har indkørsel til parcellen via Hybenbakken uden at naboen betaler til vejen. I indkørslen står der skraldespande og i en længere periode flere jordballer.

Vedligehold af vejen:

Vi har været forvænt med små udgifter til vedligehold af vejen, fordi vi på vor vejdag selv har gjort det. Som bekendt spredte vi 8-10m3 lergrus ud. Og i de efterfølgende måneder udbedrede vi løbende vejen ved at kradse i de uundgåelige huller og komme nyt grus i.

Men som nævnt lægger bestyrelsens op til at en entreprenør fremover en gang om året vedligeholder vejen og en gang hver 5. år renoverer vejen.

Så vi kommer til at bruge flere penge på vejen i de kommende år.

Dermed ikke være sagt, at vi ikke selv fortsat løbende bør udbedre huller og kører vi max. 20 km/timen på vejen som entreprenøren anbefaler, så er det arbejde til at overse.

Forsikring:

Tidligere har forsikring af vejen været noget vi opfattede som den enkelte parcels ansvar gennem ansvar-/ husforsikring af vej/ gangstykke ud for parcellen. Trappen ned til stranden var angivet med privat, så det var gåendes eget ansvar at gå på trappen.

Men for nogle år siden gjorde Erik (12) opmærksom på, at forsikringen bør være i foreningens regi og skulle trappen forsikres.

Så foreningen tegnede en forsikring dækkende 3. personer skade på vejen, fællearealer og trappen, som dog stadig var angivet med privat skilt.

Wivi (18B) har senere bekræftet, at dette var juridisk korrekt at gøre, fordi som det er formuleret i vore vedtægter og det at vi betaler til foreningen, så vil det juridisk være foreningen, der skal være forsikret.

I 2019 har vi så undersøgt om vi kan gøre det billigere med den samme / en bedre dækning. Og det mener vi at have fundet i et andet forsikringsselskab med virkning fra efteråret 2020, når den nuværende aftale kan opsiges.

Velkommen:

Sluttelig synes jeg, vi skal byde vore nye beboere Anita og Peter Blaaberg (16) vedkommen her på vejen.Rediger “Generalforsamling”

Sluttelig synes jeg, vi skal byde vore nye beboere Anita og Peter Blaaberg (16) vedkommen her på vejen.Rediger “Generalforsamling”