Beretning 2020

Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år 2020             

Vejen:

Igen i år har vi benyttet Dustex til at dæmpe støvet på vejen. Det er blevet udlagt 2 gange, hhv. i maj og i slutningen af juli. Og vi har forsat fået tilfredse kommentarer fra vejens beboere. En formand fra en nærliggende GF har endda spurgt om telefonnummeret på Dustex firmaet.

Ronny har med hjælp fra Flemming (Nordkysten) skrabet lidt af toppene på vejen, så lavtliggende biler ikke kører på.

I løbet af året har vi forsat eksperimentet med at bruge sten i størrelsen ”nød” til at komme i hullerne på vejen og så efterfølgende lægge et tyndt lag grus ovenpå. Vi havde i 1 ½ år brugt metode for enden af vejen og med godt resultat. Så derforturde vi godt udbrede metoden på hele vejen. Foreløbig har vi været tilfredse. Stenene har en god bæreevne og dræner for vand og gruset kiler sig fast mellem stenene og holder på stenene. Der vil stadig komme huller, men ved siden af og så må vi fylde op med sten og grus.

Willy og Søren var i efteråret ude og hente flere sten. Grus blevtaget fra kanten af vejen.

Fordelene ved metoden er, at vi kan holde en pæn vej uden det koster ret meget og uden det store arbejde. Desuden undgår vi mængder af nyt grus som for nogle beboere betyder, at der løber vand ind i haven. 

Men hastigheden på vejen har stadig stor betydning for hullerneog støvet, som I ved.

Regn giver render på det stejle vejstykke og vand og grus lægger sig i indkørsler forneden. Vi holdt i oktober et beboermøde for at drøfte, hvad vi kunne gøre ved det.

Konklusionen blev, at det stejle vejstykke burde have en højere runding midt på vejen, så vandet bedre kan løbe ud til siden og ud i græsrabatten. Græsrabatten bør dermed ligge lavere end vejen, så vandet uhindret kan løbe ud i græsset. Efterfølgende konkluderede vi desuden, at vi ville grave brønde ud for Peter og Anita og Erik og Bente samt Eske og Lise og fylde hullerne op med nøddesten. I første omgang starter vi med 300 mm dybe brønde ud for Peter og Anita og ser hvordan det går. Brøndene skal gå ca. 100 mm ind på vejen og 300 mm i græsrabatten. Peter og Søren går i gang med at grave de 2 første brønde, når frosten er af jorden.

Til den højere runding skal vi ved lejlighed have hentet en trailerladning grus. Måske nogen vil melde sig?

Stien, udsigtshøjen, trappen, strandarealet:

Vi havde planlagt årets første klippedag den 17. maj med deltagelse af alle på vejen. Men vi måtte covid 19 aflyse.

I stedet påtog Margit, Kirsten , Bjarne og Willy sig opgaven med at klippe på stien og højen, så der blev fremkommeligt over sommeren.

Næste planlagte klippedag var den 23. august og den kunne gennemføres.

Klippedagen indeholdt efterfølgende frokost på stranden. Alle deltagere medbragte ret til eget fælles bord, så det hele kunne sættes frem til fælles afbenyttelse. Man medbragte også selv egne drikkevarer og bestik – og tog det med, der blev til overs. Man medbragte også egne haveredskaber og plastposer til affald, derblev kørt ud på affaldsstationen og alles ”bagsmække” varinviteret til at deltage I bortkørslen, som dog blev hjulpet af, at en deltager havde medbragt en trailer.

Bestyrelsen 20-02-2021

​​​​​​​