Kontingent

Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen. I 2021 er det – som året før – på 700 kr.

I indeværende år bedes hvert medlem (hver parcel) derfor indbetale 700 kr. til Grundejerforeningen Ansbos konto:4845 2821990 senest den 10. juli 2021.