Beretning 2021

​​​

Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år 2021

Vejen:
På sidste generalforsamling i maj besluttede vi at få entreprenør til at grave brønde /faskiner i græsrabatten til afledning af regnvand. Og det måtte ikke koste mere end, hvad foreningen havde af egenkapital.
Bestyrelsen tog derfor kontakt til entreprenøren Leisted-Jensen (Duxtex) om det var en opgave for ham.
Det var det. Han mente at brønde / faskiner i vejkanten for så vidt var allright, men at det bare ikke er nok til at holde vandet væk. Ved kraftige regnskyl vil brøndene flyde over og vandet i stedet fosse ned af vejen.
I stedet foreslog han at bygge vejen op med en kraftig runding og med rigelige mængder af den rigtige type lergrus. Til det brug havde han investeret i en ny maskine og tilbød at demonstrerer den ved at skrabe og komprimere et stykke af vejen. Der var bred enighed blandt de mange fremmødte beboere, at demonstrationen var overbevisende.
Tilbuddet var på kr. 58.712,00 inkl. Dustex og da vor egen kapital er kr. 65.500 kan udgiften holdes inden for den. Hertil kommer en besparelse ved, at vi ikke ønsker udlægning af grus efter svinget for enden af vejen (der er sjældent huller ). Tilbuddet omfatter afretning af vejsiderne og indtrækning af kantsvulster, så vandet uhindret kan løbe ud i græsrabatten. Desuden udlægning af lergrus med forhøjning midt på vejen, og komprimering af overfladen, så der dannes et glat slidlag, hvor vandet nemt kan flyde hen over og ud til siden. I tilbuddet regnes med udlægning af op til 90 ton grus.
Tilbuddet er accepteret (med nævnte ændring ) og arbejdet går i gang til foråret, formentlig i april.
Det er aftalt, at beboere med udsatte indkørsler kan deltage ved udlægningen af grusset, så der tages højde for afledning af vand.

Klippedag på stien, udsigtshøjen, trappen, strandarealet:
Vi havde planlagt årets klippedag til den 22. august med deltagelse af dem som havde mulighed herfor. Klippedagen indeholdt traditionen tro efterfølgende frokost på stranden. Alle deltagere medbragte ret til eget brug. Afkip fra dagen blev samlet i plastposer / lagt på ladet af trailer og herefter kørt ud på affaldsstationen.
En meget hyggelig dag med ivrige samtaler om mangt og meget.

Bestyrelsen 20-02-2021