Referat af generalforsamling 2014

Referat af generalforsamling den 23. februar 2014

Sted: hos Lise & Eske (nr. 13)
Til stede: Nr. 2, 6a, 6b, 13, 14, 15a, 16, 17, 19, 20 og 22
Dirigent: Jørgen (nr.6b) og referent: Benedikte (nr. 19)

 1. Formandens beretning fremlagt (www.ansbo.dk) og godkendt
 2. Regnskab fremlagt og godkendt (www.ansbo.dk)
 3. Kontingentet for 2014 besluttet nedsat til 500,00 kr. (400kr. til vejfond/100kr.
  til Ansbo)
 4. Forslag fra medlemmerne: Ingen forslag indkommet
 5. Valg af bestyrelse:
  Michael S. og Benedikte C. genvalgt. Erik suppleant.
  Willy genvalgt som revisor og Marianne suppleant
 6. Eventuelt
  • Opfordring til vejens beboere om at huske at undgå parkering på vejen
   og i rabatterne
  • Grusbunken som ligger nær vendepladsen flyttes lidt længere ned ad
   vejen
  • Lidt mere grus på stien for at forhindre glatføre
  • Bestyrelsen bedes undersøge om vi kan få et skilt med: Nabohjælp

Vejdag 25/5 2014. Lille klippedag 14/9 2014

Tak til Eske og Lise for en hyggelig formiddag

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *