Formandsberetning for 2018

Formandens beretning

Velkommen: Dejligt at se, at så mange medlemmer er mødt op. Specielt velkommen til nye medlemmer, Philip Tønnesen og Birthe Paarup. Tak til Ole og Birgitte Thastum som lægger hus til arrangementet.

Siden sidst: Der har været ejerskifte på Hybenbakken 21, som medfører slid på vejen p. gr. af tung trafik.

Vejdag 27/5 2018: Vi har kun haft 1 vejdag i år, da der på det tidspunkt ikke var iværksat nybyggeri. Der var stort fremmøde, kun afbud fra enkelte parceller. Vi haren fælles forpligtelse til at holde vejen og fælles arealer vedlige. Christian Larsen var som tidligere engageret til at lave det grove arbejde. Han manglede dog en tromle, som han skal medbringe i år? Vi havde indkøbt en ny type grus (stigrus), hvilket ser ud til at være bedre end det lerede vejgrus, vi tidligere har brugt. Det indeholder færre og mindre sten. Vejen blev samme dag dækket af calciumclorid og Bjarne Mønstedtromlede dagen efter. Det har holdt bedre på støvet i år, især da Bjarne strøede ekstra kalk dagen efter. Bestyrelsen har derfor besluttet at indkøbe dobbelt portion stigrusog calciumclorid i år. Det er også vigtigt, at hver parcel får udleveret en pose til vedligeholdelse af huller. Der vil ligge ekstra grus ved stikvejen. Det er vigtigt, at der tromles. Et minus ved denne belægning er, at vejen bliver meget leret i våd tilstand, men det holder på støvet om sommeren.

Der er igen i år store huller efter regnskyl og sne. Bjarne har lappet hele vejen et par gange, tak for det, og jeg minder om, at hver parcel har pligt til at lappe hullerne!

Den kommende bestyrelse skal tage stilling til, om Christian skal hyres igen i år, eller om vi skal betale for professionelt arbejde?

Villy har undersøgt pris på asfaltering af vejen.

Stien blev fejet , hækken klippet ved sti og trappe til havet, og højen klippet. Inden vejdagen havde Bjarne Mønsted og Villy Christiansen sat ryglæn på bænken på højen, og bygget et bord dertil. Senere blev det malet af Villy. Tak for det.

Der hænger nu skilte om naboovervågning ved vejens start og ved stien.

Birgitte Thastum og Kirsten Meyhoff havde forsøgt at klippe hyben ved stranden, så vi kunne sidde ved vores borde. En uoverkommelig opgave. Hvad skal vi gøre fremover? Vi har stadig en bænk hos Michael, som kan lånes.

Dagen sluttede med en hyggelig frokost på stranden i godt vejr.

Forsikring: Bestyrelsen har bibeholdt vores erhvervs- og produktansvarsforsikring, da den dækker evt. uheld på trappen. Den koster 1822 kr. årligt.

Bestyrelsen foreslår, at vi fjerner privatskiltene ved stien. Det blev jo sat op, uden at vi havde drøftet det på en generalforsamling. Privatskiltet ved trappen bibeholdes af forsikringsmæssige årsager.

Socialt arrangement: Vores grillarrangement på stranden var 26/8 2018. En rigtig vellykket dag med Erik Styhr som grillmester! Godt med noget socialt blandt medlemmerne.

Breve fra andre foreninger: Claus Behn fra Christianshavn har oprettet et netværk for bestyrelser i Grundejerforeninger, og invitation til Generalforsamling i den fælles grundejerforening i Nordsjælland. Vi var ikke til stede.

Vi har mistet et mangeårigt medlem: Annelise Christiansen afgik ved døden sidste år. Villy fik blomster, og bestyrelsen sendte penge til Læger uden grænser efter Annelises eget ønske

​​​​​På bestyrelsens vegne

​​​​​Bente Truelsen, formand