Referat af generalforsamling 2013

Referat at Generalforsamling den 24.februar 2013 hos Eske og Lise (nr. 13)

Tilstede: Nr 2, 6b, 10, 13, 14, 19 og 22
Afbud fra: 6a, 16 og 17

 1. Dirigent: Bente nr 10 og Referent: Benedikte nr 19
 2. Formanden fremlagde beretning for året (se www.anbo.dk). Beretning godkendt.
 3. Regnskab fremlagt (se www.ansbo.dk). Regnskab godkendt.
 4. Budget fremlagt. Kontingent uændret for 2013.
 5. Valg til bestyrelsen: Eske og Jørgen genvalgt. Erik suppleant. Willy genvalgt som revisor og Marianne suppleant.
 6. Eventuelt:
  • hunde som altid bør holdes i snor på Hybenbakken
  • hundefterladenskaber som altid bør samles op af hundeejeren
  • grus som mangler på stien ved udsigtshøjen
  • rabatterne på vejen som ikke bør bruges til affaldskontainere m.m.
  • For at vi kan få tømt vinterens lager af sand og salt bedes hver parcel afhente 2 poser salt og 2 poser sand fra pallen ud for Michael i nr. 14
  • Vedrørende opkrævning for vejbelysning: Bestyrelsen indhenter oplysninger vedr, beløb og hvordan vi eventuelt kan betale et samlet beløb til kommunen. Bestyrelsen sender opfølgende mail til beboerne

Vejdag: søndag den 2. juni

Tak for god ro og orden og tak til Eske og Lise for hyggelig husly.

Referent/ Ordstyrer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *