Referat af generalforsamling 2012

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Ansbo den 26.feb. 2012
afholdt hos Lise og Eske Hybenbakken 13
Til stede: 6a, 6b, 12,13, 14, 15a, 15b, 16, 19, 21
Afbud fra: nr. 10 og 22

 1. Willy Christiansen valgt til dirigent og Jørgen Truelsen til referent.
 2. Formandens beretning (se ansbo.dk)
  Drøftelse og indlæg specielt omkring tværvej og vedligeholdelsesproblematik omkring samme.  Formanden sender et brev til Jørgen Fuglsang og Lisbeth Bieber om foreningens positive løsning af problematikken omkring brændenælderne. Opfordring til medlemmer om så hurtigt som muligt reparere opståede huller i grusvejen. Indkøb af nyt bord/bænksæt på stranden, idet havet tog det gamle. Opfordring til at bruge foreningens hjemmeside f.eks. under seneste nyt. Bestyrelsen opfordrer til en ekstra lille klippedag stien rundt 2.sept 2012. Beretning godkendt med akklamation.
 3. Regnskab fremlagt af Benedicte og godkendt (se ansbo.dk)
 4. Budget og uændret kontingent vedtaget
 5. Valg til bestyrelsen: Benedicte og Michael blev genvalgt. Erik genvalgt som suppleant
 6. Willy genvalgt som revisor og Marianne som revisorsuppleant
 7. Eventuelt
  Holger Brøns opfordrede medlemmer til at bruge nordkystens mest fantastiske udsigtshøj (vores) til kaffeindtag.
  Opfordring til friholdelse og vedligeholdelse af rabatter.
  Listen med tlf.nr. og e-mail blev redigeret.

Dirigenten takkede for rimelig ro og orden.

Referat godkendt d.

Vejdag søndag den 3.juni 2012 kl.10.00 ved grusbunken.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *