Medlemmer

Navn Hybenbakken nr. E-mail Telefon
Marianne Karsten og Bjarne Jensen 2 Mariannekarsten@hotmail.com dksparksbj@hotmail.com 28914125 40142605
Tina Vesterholm  og Ronny Söder 4 tv@foss.dk +46761460608
Lone Gotthard og Flemming Andersen 5 lonegotthard@mail.dk 35 38 85 82
Hildegard Bech Pedersen 6A hildegard@pc.dk 40 11 78 54
Bente og Jørgen Truelsen 6B betru6b@gmail.com 21 77 49 94
hybenbakken6b@gmail.com
Marianne og Carsten Busk 8 marbusk@mail.tele.dk 26849056
Bente Kristensen 10 bente@styhr.dk 27 82 36 24
Erik Styhr Petersen
Erik Rasmussen 12 EC-rasmussen@hotmail.com 60 87 10 36
Carina Jessen

Lise Groth
Eske Wohlfahrt

13

Lisegroth55@gmail.com

Eske@eswo.dk

61 50 17 41

20 21 47 95

Michael Scott Nielsen 14 m.scott@mail.tele.dk 24 98 53 71
Willy Christiansen 15 A willy-annelise@elkjaernet.dk 48 30 09 b72
 Kirsten Meyhoff 15 B  kmey@mail.dk 26297555
Anita og Peter Blaaberg 16 blaaberg.anita@gmail.com peter.blaaberg@gmail.com

42 45 44 47

Birgitte og Ole Thastum 17 birgitte.thastum@gmail.com 40 18 86 71

Wivi H. Larsen
og 
Carl-Erik Sølberg

18 B

whl@ret-raad.dk

carleriksoelberg@gmail.com

46304679
Margit og Bjarne Mønsted 18 A  margit@moensted.eu  30683143
Benedikte Claussen 19 benedikteclaussen@gmail.com   26 74 23 32
Flemming Wulff 20 wulfffl@icloud.com 40 55 09 60
Birthe Paarup 21 bpaarup@hotmail.com 21405018
Lene Stampe og Søren Knudsen 22 Info@lenestampe.dk 22 21 84 21
sk@sorenknudsen.dk
Lisbeth Bieber Boholmsvej 14 l.bieber@hotmail.com 24 65 19 77
Lisbeth Bieber Boholmsvej 16 l.bieber@hotmail.com 24 65 19 77