Referat af generalforsamling 2009

Referat af generalforsamling i G/F Ansbo 22 feb. 2009
 1. Willy valgt til dirigent og Bente T. som referent
 2. Formandens beretning i hovedpunkter:
  • Vejbelysning: Tilfredshed med de nye gadelamper. Fibernetplastrør nedgravet men ingen udmeldinger fra Dong Energy.
  • Vejdag: Behersket antal huller i vejen og succesfuld frokost på strandarealet. Megen god privat initiativ til løbende vedligeholdelse.
  • Velkomstfolder: Positiv modtagelse af den nye folder ang. godt naboskab mm.
  • Verserende stævning (ved Søren): På grund af travlhed ved domstolene er trappesagen udskudt til juni. Modparten havde bedt landinspektør om udtalelse vedrørende brugsret til adgangen til stranden. Rapport og svar til foreningen indgår nu i sagens dokumenter.
  • Formandens beretning godkendt. Formandens beretning kan læses på nettet.
 3.  Regnskab og budget: Godkendt uden bemærkninger. Uændret kontigent til Ansbo
 4. Valg til bestyrelsen:
  • Tina udtræder efter flere års talartisteri
  • Eske modtog genvalg
  • Nyvalgt blev Jørgen Truelsen 6B uden modkandidat.
  • Suppleant Erik Styhr genvalgt
  • Revisor: Willy genvalgt
  • Revisorsuppleant: Marianne genvalgt

 

Eventuelt: Vejdag fastsat til søndag d. 7.juni 2009 med efterfølgende frokost på stranden.

 

Willy takkede bestyrelsen for veludført arbejde og en talstærk generalforsamlingen for god ro og orden og Benedikte for kaffe og husly.

 

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *