Indkaldelse til generalforsamling

Kære Beboere

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ansbo

Søndag d. 30. maj 2021 kl. 15 hos Lene og Søren 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent, bestyrelsen foreslår Wivi    

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det år, jf. udsendte materiale.

3. Forelæggelse af de reviderede regnskaber og budget til godkendelse,herunder kontingent for det kommende år, jf. udsendte materiale.

4. Ændringer på vores vej – bestyrelsen har dette emne med for at drøfte med alle beboere eventuelle ændringer på vejen og skeloverskridelser mod vejen

5. Forslag fra medlemmer – ingen

6. Valg af bestyrelsesmedlem og én suppleant til bestyrelsen.
Søren er på valg

7. Valg af revisor og revisor suppleant

8. Eventuelt

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

_________________

👉 Generalforsamling 2021 – et referat